Kategoria: Pachnąca Apteka

ZAPACHY W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Świat zapachów otacza nas zewsząd i bez przerwy. Do naszych komórek węchowych docierają w każdej chwili dziesiątki bodźców, z których bardzo niewiele świadomie rozpoznajemy. Większość reakcji na zapachy otoczenia ma charakter podświadomy. Świadome reakcje na zapach to zwykłe reakcje na ...

Przeciętny człowiek wyczuwa wanilinę

Przeciętny człowiek wyczuwa wanilinę w stężeniu 1 gram (mniej niż zawiera jej przeciętna torebka cukru waniliowego) w 10 000 000 metrów sześciennych powietrza. A przeciętny pokój w mieszkaniu ma ok. 50 metrów sześciennych. Podaliśmy przykład waniliny nie dlatego, że ma ...

Olejek różany

Dotyczy to np. jednego ze składników olejku różanego, da- mascenonu, występującego w ilości 0,14%, który w 70% stanowi o zapachu olejku, podczas gdy główny składnik citronellol (38% olejku) ma udział w bukiecie zapachowym olejku tylko 4,3%. Z badań rozwoju mózgu ...

Impuls o charakterze elektrycznym

Kontakt cząsteczki pachnącego związku chemicznego z powierzchnią receptora powoduje powstanie impulsu o charakterze elektrycznym. Impuls ten przechodzi niezwłocznie do znajdującej się tuż nad komorą nosową opuszki węchowej, pełniącej rolę przetwarzacza danych, a stąd od razu w formie gotowej informacji do ...

Feromony

Dla człowieka pierwotnego i dla współczesnych zwierząt węch jest sposobem znajdowania pożywienia, partnera seksualnego, ostrzegania przed niebezpieczeństwem, określania terenu przebywania itd. Feromony, czyli pachnące związki chemiczne charakterystyczne dla danego gatunku i płci, są w świecie zwierząt jedynym sposobem łączenia się ...

Bodźce węchowe

Współczesna cywilizacja nie wymaga już od nas stosowania zmysłu węchu w takim zakresie, w jakim używają go zwierzęta i ludy pierwotne. W naszej świadomości bodźce węchowe, które dochodzą do nas bez przerwy, pozostawiają ślad tylko wtedy, jeżeli następuje gwałtowne zakłócenie ...

Zapach strachu

Okazało się, że nie oczyszczone w wystarczającym stopniu powietrze w kabinach, zawierające zapach własny ludzi, w tym także znany z innych badań „zapach strachu”, powodował takie reakcje. W kolejnych lotach, kiedy odpowiednie filtry spowodowały doskonałe oczyszczenie powietrza w kabinach z ...

Bodźce węchowe mogą mieć negatywny wpływ

Te obserwacje oznaczają, że z jednej strony bodźce węchowe mogą mieć zdecydowanie negatywny (ale i pozytywny) wpływ na człowieka, zaś z drugiej, że brak bodźców węchowych może być dotkliwą niedogodnością. Każdy z nas wie z własnego doświadczenia, że wiosenna łąka ...

Charakter skojarzeniowy

Pamiętamy zdenerwowanie i napięcie, jakie nachodzi nas w poczekalni u dentysty czy w zatłoczonym autobusie. Wszystkie te odczucia są w głównej mierze reakcjami na bodźce zapachowe. Potwierdzono to wieloma badaniami, w których eliminowano inne bodźce, pozostawiając tylko zapachowe. Nie ma ...

Uczucie niechęci do osób

Zdarzenia i odczucia z różnych okresów naszego życia przebiegały w ściśle określonych warunkach, do których należał również zapach. W rezultacie zostały one z owym zapachem skojarzone i tak zapamiętane. Znany jest w literaturze przypadek człowieka, który przechodził irracjonalne stany lękowe ...

Dekoracyjnye rysunki pierwotnych ludzi

Elementy pachnących roślin znaleziono już w Elementy pachnących roślin znaleziono już w motywach dekoracyjnych rysunków najbardziej pierwotnych ludów jaskiniowych. Pierwsze dowody na to, że ludzie posiedli u- miejętność oddzielania substancji pachnących od roślinnego surowca pochodzą z okresu ok. 5000 lat ...

Stare księgi indyjskie

Stare księgi indyjskie, egipskie papirusy, Biblia, Koran opisują wszystkie możliwe efekty stosowania naturalnych substancji zapa chowych od magicznych do estetycznych, leczniczych i jako sposobu wyrażania uczuć. W indyjskiej księdze Ramąjana, która powstała ok. 2000 lat przed Chrystusem, opisany jest epizod ...

Jestem jak miód…

W słynnym poemacie o Gilgameszu bogini miłości powiada tak: „Bądź moim kochankiem, wejdź do mego domu w zapach cedru. Dla ciebie uczyniłam się piękniejszą olejkiem i zapachem grzechu. Jestem jak miód… Pachnący olejek grzechu na mej skórze będzie dla ciebie ...

Perfumy są pożywieniem

Koran mówi: „Perfumy są pożywieniem, które budzi ducha, a duch jest jak wielbłąd, na którym człowiek jedzie i któremu daje się unosić.” Chiński filozof Wang Wei z okresu dynastii Tang (ok. 1200 lat temu) tak pisze do swojego ucznia: „Perfumy ...