Atrakcje

Grodziska

W naszym regionie występują pozostałości kilku dawnych warowni. Do najstarszych możemy zaliczyć grodziska w Słupcy i Modlicy. Powstały one w początkach epoki żelaza (około 700¬400 r. p.n.e.), w czasach rozwoju kultury łużyckiej.
 

Zabytki Cysterskie

Cystersi pojawili się na ziemi słupeckiej w XII wieku. Sprowadzeni przez księcia wielkopolskiego Mieszka III Starego, osiedlili się w Lądzie, nieopodal tutejszego grodu. Założony przez nich klasztor z czasem zyskał duże znaczenie i przez kilkaset lat odgrywał ważną rolę w życiu religijnym, kulturalnym i gospodarczym lokalnej społeczności.
 

Biskupi Poznańscy – ich rezydencja w Ciążeniu, oraz miasto w Słupcy

Drugim, obok Lądu, ważnym ośrodkiem stymulującym rozwój osadnictwa średniowiecznego i nowożytnego na ziemi nadwarciańskiej była rezydencja biskupów poznańskich w Ciążeniu. Prawdopodobnie istniała już w XIII wieku. W następnych stuleciach wielokrotnie zmieniała swoją formę.
 

Kościoły Drewniane

Nasza ziemia zachwyca pięknymi zabytkowymi kościółkami drewnianymi, stanowiącymi świadectwo rozwoju kultury chrześcijańskiej i bogatych dziejów regionu.
 

Zabytkowe Kościoły Murowane

Pierwszymi przykładami świątyń murowanych na naszej ziemi są kościoły grodowe w Lądzie, wzmiankowane w falsyfikacie dokumentu z 1236 roku.
 

Dworki i pałace

Dworki i pałace są wdzięcznym celem wypraw turystycznych. Wiele takich obiektów znajduje się również na naszej ziemi. Do szczególnie pięknych, poza omówionym już Ciążeniem, należy zaliczyć rezydencje w Charbinie, Giewartowie, Mieczownicy, Paruszewie, Słowikowie i Unii.
 

Królewskie pamiątki

Nasza ziemia była często odwiedzana przez władców Polski. Początkowo ściągali do Lądu, który spełniał ważną rolę w systemie grodowym państwa piastowskiego. W XII wieku Mieszko III Stary sprowadził tu cystersów.
 

Nadwarciański park krajobrazowy

Nadwarciański Park Krajobrazowy powstał rozporządzeniem Wojewody Konińskiego w 1995 roku. Utworzony został w celu ochrony środowiska przyrodniczego, swoistych cech krajobrazu dolinnego, zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych miejsc lęgowych ptaków, a także zabezpieczenia wartości historycznych i kulturowych. Park obejmuje 13 428 ha powierzchni w obrębie gmin Lądek, Pyzdry, Rzgów i Zagórów.