Atrakcje

33. Baza Lotnictwa Transportowego dziedziczy tradycje jednostek stacjonujących w Garnizonie Powidz. Już od 4 lipca 1957 roku stacjonował tu 7 pułk lotnictwa bombowo-rozpoznawczego. Narodził się na sąsiednim lotnisku – w Leźnicy Wielkiej koło Łęczycy. Pułk, którego tradycje kontynuowało wiele pokoleń żołnierskich, został powołany rozkazem naczelnego dowódcy Wojska Polskiego nr 019 z 22 stycznia 1946 roku oraz rozkazem dowódcy Polskich Sił Powietrznych z 24 stycznia tego samego roku. Otrzymał nazwę: 7 samodzielny pułk lotniczy bombowców nurkujących.

W historii pułku znaczącymi wydarzeniami były:

- Udział w pokazie lotniczym w 1966 roku podczas którego zaprezentowano stylizowaną figurę ORŁA – składającą się z 33 samolotów IŁ-28.


- Wykonanie w 1999 roku ponad 4500 godzin nalotu, za pułk był wyróżniony „Honorowym Znakiem Sił Zbrojnych RP” przez Prezesa Rady Ministrów.

Z dniem 01.01.2000 r. na bazie 7. pułku lotnictwa bombowo-rozpoznawczego powstały 21. Baza Lotnicza, 6 i 7. eskadra lotnictwa taktycznego. Do głównych zadań tej bazy należały: zabezpieczenie i ubezpieczenie lotów bojowych statków powietrznych, utrzymanie bazy w wysokiej gotowości bojowej i mobilizacyjnej, koordynowanie i realizowanie przyjęcia statków powietrznych innych rodzajów lotnictwa oraz Sił Powietrznych NATO. W ciągu ponad jednorocznej działalności 21. Baza Lotnicza brała udział w zabezpieczeniu szeregu ćwiczeń, pokazów i spotkań m.in:

- wizyty Prezydentów w ramach obchodów milenijnego Zjazdu – Synodu Gnieźnieńskiego 12.03.2000r.

- wizyty Premierów w Gnieźnie 28-29.04.2000r.

- zabezpieczeniu ćwiczeń 7.eskadry lotnictwa taktycznego w ramach ćwiczeń „Cooperative Banners” – Norwegia i „Air Meet” w Danii.

- zabezpieczeniu szkolenia Zespołu Harmonizacyjnego Procedur Operacyjnych (OPHT)

- w ćwiczeniu „Bizon 2000”

- w realizacji zobowiązań w ramach Traktatu Otwartych Przestworzy „Open Skies” 

W dniu 17.08.2000 r. powołano Honorowy Komitet Fundatorów Sztandaru dla 21. Bazy Lotniczej. W wyniku działania komitetu w dniu 18 maja 2001 roku wręczono sztandar. a dzień ten zgodnie z Decyzją Nr 211/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2005 r. ustanowiony został Świętem 33. Bazy Lotniczej.

Z dniem 01.01.2002 r.w wyniku zmian reorganizacyjnych na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0168/Org/P-5 z dnia 19.04.2001 r. 21. Blot. przemianowano na 33. Bazę Lotniczą, której głównym zadaniem było przygotowanie sił i środków do przyjęcia samolotu transportowego


Potwierdzeniem wysokiego przygotowania stanu osobowego bazy do wykonania zadań było zabezpieczenie międzynarodowego ćwiczenia pk. „Strong Resolve – 2002″. Ćwiczenie to było ważnym krokiem do osiągnięcia zdolności wspólnego działania z komponentami sił powietrznych innych państw. Za udział oraz zabezpieczenie ćwiczenia 33. BLot. została oceniona bardzo dobrze zarówno przez Dowództwo Sił Powietrznych jak i AIRNORTH.

33. Baza Lotnicza ze względu na istniejącą infrastrukturę posiada możliwości do przyjmowania wszelkich statków powietrznych eksploatowanych na całym świecie.
Ponadto zadania szkolenia operacyjno-taktycznego były realizowane poprzez udział w ćwiczeniach:

POLISH FALCON 2003
NATO AIR MEET
FRUIT FLY
NEWT
CLEAN HUNTER
RENEGADE
LONE CATE
ORLIK
ITALIAN DANCER
ZEFIR


W dniu 17 sierpnia 2006 roku na lotnisku 33. Bazy Lotniczej wylądowały dwa samoloty systemu wczesnego ostrzegania i wykrywania „AWACS”. Ich wizyta miała związek z przygotowaniem Polski do przystąpienia do NAPMO (organizacji Paktu Północnoatlantyckiego zajmująca się wczesnym wykrywaniem celów powietrznych, a także rozpoznaniem celów naziemnych i nawodnych).


Na pokładzie samolotów E-3 Sentry przybyła delegacja gości z zagranicy na czele z generałami: gen. Berndtem Glowackim Dyrektorem NAPMO, gen. Axelem Tuttelmanem Dowódcą Sił NAEW&CF. Uczestników pokazu powitał Dowódca 33. Bazy Lotniczej płk dypl. pil. Tadeusz Mikutel. Po prezentacji odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Obrony Narodowej, Dowódcy Sił Powietrznych, Dyrektora NAPMO, Dyrektora Sił NAEW&CF i Dowódcy Bazy Geilenkirchen.

W dniach 6-7.11.2006r. przebywała w 33. Bazie Lotniczej 9-cio osobowa grupa Zespołu Oceniającego NATO, którego zadaniem była weryfikacja i ocena polskiej propozycji umiejscowienia w bazie w Powidzu głównej bazy operacyjnej systemu AGS (Sojuszniczy System Obserwacji Sytuacji Naziemnej z Powietrza). Ocenie kontrolerów poddana była infrastruktura lotniskowa i wynikające stąd możliwości operacyjne, ponadto ocena stanu cywilnej sieci dróg i kolei, infrastruktury mieszkaniowej, usług zdrowia i edukacji.

W 2009 roku dzięki dużemu doświadczeniu, profesjonalnemu podejściu do wykonywanych zadań żołnierzom 33 Bazy Lotniczej została powierzona misja kierowania Wojskowym Portem Lotniczym Kaia Kabul w Afganistanie. Z dniem 1.07.2010 roku zaczęła funkcjonować 33. BLTr.
W wyniku kolejnych zmian reorganizacyjnych na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP 33. Bazę Lotniczą przemianowano na 33. Bazę Lotnictwa Transportowego. Naszej jednostce powierzono zmianę wizerunku lotnictwa transportowego i wyposażono ją w samoloty C-130 Herkules, które mimo, że nie najnowsze, to zwiększają zakres działań Sił Powietrznych. Na wyposażeniu bazy znajdują się również samoloty W – 3, M 28, Mi 2 i od niedawna śmigłowce Mi 17.

Powstała jednostka, w której struktury weszły eskadry C-130, M-28, eskadra działań specjalnych, grupa ratownictwa lotniczego. Od 1.07.2010 r. głównym zadaniem bazy nie jest zabezpieczenie logistyczne eskadr, ale przede wszystkim realizująca szkolenia lotniczego i zabezpieczenie zadań transportowych na rzecz Sił Zbrojnych RP. Od 2010 roku piloci z eskadry C – 130 wykonują loty transportowe w ramach PKW Afganistan oraz misje humanitarne w Europie.